Phần Biển Báo – 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1

65 Câu Hỏi Phần Biền Báo - 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 2020

Phần Biển Báo nằm trong 200 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 sẽ bắt đầu từ câu 101 – 165. Yêu cầu các học viên phải có kiến thức cơ bản về các loại biển báo nằm trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số biển báo theo quy định tại đây: Hệ Thống Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

Để chọn đúng đáp án câu hỏi phần này, các học viên phải quan sát thật kỹ và nắm rõ từng ý nghĩa của các loại biển báo hiện tại. Áp dụng theo từng trường hợp ký hiệu, màu sắc, hình dạng mới có thể xác định được câu trả lời chính xác.

65 Câu Hỏi Phần Biển Báo Luật Thi A1

Trong 65 câu hỏi biển báo thi bằng lái xe A1 yêu cầu học viên phải nhớ rõ. Không được phép làm sai các dạng câu hỏi này!

CÂU 101

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 102

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 103

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 104

Biển nào cấm quay đầu xe?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 105

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 106

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 107

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 108

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 109

Biển nào cho phép xe rẽ trái?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 110

Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 111

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 112

Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 113

Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 114

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 115

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 116

Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?CÂU 117

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 118

Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 119

Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 120

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 121

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 122

Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 123

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 124

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 125

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

câu 126

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

CÂU 127

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 128

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 129

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 130

Biển nào báo hiệu Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

[/col]

CÂU 131

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 132

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 133

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 134

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 135

Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 136

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 137

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 138

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 139

Biển nào báo hiệu “Đường đôi” ?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 140

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 141

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 142

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 143

Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 144

Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 145

Biển báo này có ý nghĩa gì?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 146

Biển báo này có ý nghĩa gì?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 147

Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 148

Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 149

Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 150

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 151

Biển nào dưới đây hết hạn chế tốc độ tối đa?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

CÂU 152

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu” ?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 153

Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

CÂU 154

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 155

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 156

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 157

Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 158

Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 159

Biển số 1 có ý nghĩa gì?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 3

CÂU 160

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

CÂU 161

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 2

CÂU 162

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

CÂU 163

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

CÂU 164

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 4

CÂU 165

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN 1

Lưu Ý Khi Ôn Tập Câu Hỏi Biển Báo

Để nắm rõ được nội dung và ý nghĩa của các loại biển báo có trong 200 câu hỏi thi bằng lái xe hạng A1 hạng A1. Học viên sẽ phải có kiến thức cơ bản về các loại biển báo đang được áp dụng ở Việt Nam dựa theo Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam.

Đồng thời phải tham gia các buổi học để nắm rõ các bài giảng do giáo viên nhà trường tổ chức, đi cùng với các mẹo giải kiến thức do chúng tôi cung cấp.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, các bạn có thể liên hệ với các giáo viên của Trường Học Lái Xe Mô Tô TPHCM hoặc để lại dưới bình luận để chúng tôi tiến hành giải đáp trực tiếp ở bên dưới!

Chúc tất cả học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch thật tốt.

Tham khảo thêm:

2 thoughts on “Phần Biển Báo – 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1

  1. Trần Ngọc Khánh says:

    Câu 159 : trong tài liệu đáp án C: Vượt
    nhưng trong giáo trình trên mạng thì đáp án: Báo hiệu cầu vượt liên thông.
    Vậy cho e hỏi đáp án đúng là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo