Giới Thiệu Phần Mềm Luyện Thi 60 Câu Hỏi Điểm Liệt Sát Hạch Lái Xe

Luyện thi 60 câu hỏi điểm liệt lý thuyết lái xe

Phần mềm luyện luyện thi 60 câu hỏi điểm liệt sát hạch lý thuyết lái xe ô tô được áp dụng từ ngày 1/8/2020 được Trường Học Lái Xe Mô Tô TPHCM phát triển nhằm giúp các học viên có thể nắm bắt và tránh trường hợp đánh nhầm kết quả đáp án.

One thought on “Giới Thiệu Phần Mềm Luyện Thi 60 Câu Hỏi Điểm Liệt Sát Hạch Lái Xe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo