600 Câu hỏi lý thuyết B2 ôn thi GPLX mới nhất (Phần 2)

600 Câu hỏi lý thuyết B2 ôn thi GPLX mới nhất (Phần 2)
Ngày đăng: 10/07/2021 12:01 PM

  Bộ đề 600 câu hỏi ôn thi GPLX là tài liệu thi chính thức được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành và áp dụng từ 01/08/2020 dùng cho thi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D, E, F…

   

  Hôm nay, Đào tạo lái xe Miền Nam sẽ tiếp tục tổng hợp và chia sẻ đến bạn 600 câu hỏi lý thuyết B2 đầy đủ đáp án phần Biển báo và sa hình. Hãy theo dõi bài viết dưới đây.

   

  >>> XEM PHẦN 1 TẠI ĐÂY: 600 Câu hỏi lý thuyết B2 ôn thi GPLX mới nhất 2021 (Phần 1)

   

  BỘ TÀI LIỆU 600 CÂU HỎI THI BẰNG LÁI XE B2 (Phần 2)

   

  PHẦN 6: Biển báo hiệu đường bộ (từ câu 305 - 486)

   

  Câu 305: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

  Câu 305

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1

   

  Câu 306: Biển nào cấm ô tô tải?

  Câu 306

  Câu trả lời : Đáp án 4 – Biển 1 và 2

   

  Câu 307: Biển nào cấm máy kéo?

  Câu 307

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 308: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

  Câu 308

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 309: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

  Câu 309

  Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển.

   

  Câu 310: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

  Câu 310

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 311: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

  Câu 311

  Câu trả lời : Đáp án 3 -Biển 2 và 3

   

  Câu 312: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

  Câu 312

  Câu trả lời : Đáp án 3 – Biển 1 và 3.

   

  Câu 313: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

  Câu 313

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 314: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

  Câu 314

  Câu trả lời : Đáp án 4 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 315: Biển nào cấm xe tải vượt?

  Câu 315

  Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển.

   

  Câu 316: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

  Câu 316

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 317: Biển nào cấm quay đầu xe?

  Câu 317

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 318: Biển nào cấm xe rẽ trái?

  Câu 318

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 319: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

  Câu 319

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 320: Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

  Câu 320

  Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển

   

  Câu 321: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

  Câu 321

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

  Gợi ý: Biển 3 chỉ cấm ô tô ( ô tô chỉ là tập hợp con của nhóm phương tiện giao thông đường bộ )

   

  Câu 322: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

  Câu 322

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

  Gợi ý: Biển 3 chỉ cấm ô tô ( ô tô chỉ là tập hợp con của nhóm phương tiện giao thông đường bộ )

   

  Câu 323: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

  Câu 323

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 324: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

  Câu 324

  Câu trả lời : Đáp án 3 –  Biển 3.

   

  Câu 325: Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

  Câu 325

  Câu trả lời : Đáp án 2 –  Biển 2.

   

  Câu 326: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

  Câu 326

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2

   

  Câu 327: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

  Câu 327

  Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển.

   

  Câu 328: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

  Câu 328

  Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 329: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

  Câu 329

  Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 330: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

  Câu 330

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 331: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

  Câu 331

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

   

  Câu 332: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

  Câu 332

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 333: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

  Câu 333

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 334: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

  Câu 334

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 335: Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

  Câu 335

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 336: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

  Câu 336

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Biển 1 và biển 2.

   

  Câu 337: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

  Câu 337

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 338: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu 338

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

   

  Câu 339: Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

  Câu 339

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

   

  Câu 340: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

  Câu 340

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Không được phép.

   

  Câu 341: Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

  Câu 341

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 342: Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

  Câu 342

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Cho phép ô tô có tải trọng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

   

  Câu 343: Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

  Câu 343

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn đi qua.

   

  Câu 344: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

  Câu 344

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 345: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

  Câu 345

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Được đi vào.

   

  Câu 346: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

  Câu 346

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 347: Biển nào cấm máy kéo?

  Câu 347

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 348: Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

  Câu 348

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Không được phép.

   

  Câu 349: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

  Câu 349

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Có.

   

  Câu 350: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu 350

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải.

   

  Câu 351: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

  Câu 351

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.

   

  Câu 352: Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

  Câu 352

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Không được phép.

   

  Câu 353: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

  Câu 353

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

   

  Câu 354: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

  Câu 354

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 355: Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

  Câu 355

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

   

  Câu 356: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

  Câu 356

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 357: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

  Câu 357

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 358: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu 358

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.

   

  Câu 359: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

  Câu 359

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Không được phép.

   

  Câu 360: Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?

  Câu 360

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Không được phép.

   

  Câu 361: Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

  Câu 361

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Không được phép.

   

  Câu 362: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu 362

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Cấm ô tô chở khách.

   

  Câu 363: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu 363

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Hạn chế chiều ngang của xe và hàng.

   

  Câu 364: Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

  Câu 364

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 365: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

  Câu 365

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 366: Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

  Câu 366

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 367: Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

  Câu 367

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 368: Số 50 ghi trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

  Câu 368

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy.

   

  Câu 369: Trong các biển báo dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

  Câu 369

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 370: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

  Câu 370

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Báo hiệu tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy.

   

  Câu 371: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

  Câu 371

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 372: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

  Câu 372

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 373: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

  Câu 373

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 374: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

  Câu 374

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Cả ba biển.

   

  Câu 375: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

  Câu 375

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 376: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

  Câu 376

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 377: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

  Câu 377

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

   

  Câu 378: Biển nào báo hiệu Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

  Câu 378

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 379: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

  Câu 379

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 380: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

  Câu 380

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 381: Hai biển này có ý nghĩa gì?

  Câu 381

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có rào chắn.

   

  Câu 382: Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

  Câu 382

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 383: Các biển này có ý nghĩa gì?

  Câu 383

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có rào chắn.

   

  Câu 384: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

  Câu 384

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 385: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

  Câu 385

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

   

  Câu 386: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

  Câu 386

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 387: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

  Câu 387

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 388: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

  Câu 388

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 389: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

  Câu 389

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 390: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

  Câu 390

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 391: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

  Câu 391

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 392: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

  Câu 392

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 393: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

  Câu 393

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 394: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

  Câu 394

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 395: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

  Câu 395

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 396: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

  Câu 396

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 397: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

  Câu 397

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 398: Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

  Câu 398

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 399: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

  Câu 399

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 400: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

  Câu 400

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 401: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

  Câu 401

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 402: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

  Câu 402

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 403: Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

  Câu 403

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 404: Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

  Câu 404

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 405: Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

  Câu 405

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 406: Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay- cầu cất”?

  Câu 406

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 407: Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

  Câu 407

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 408: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

  Câu 408

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 409: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

  Câu 409

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 410: Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

  Câu 410

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 411: Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

  Câu 411

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 412: Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

  Câu 412

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 413: Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 414: Biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 415: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 416: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 417: Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 418: Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 419: Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 420: Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 421: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái.

   

  Câu 422: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Báo trước sắp đến bến phà.

   

  Câu 423: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.

   

  Câu 424: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Báo hiệu đường có gồ giảm tốc phía trước

   

  Câu 425: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

   

  Câu 426: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.

   

  Câu 427: Biển báo này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

   

  Câu 428: Gặp biển báo này người lái xe phải xử lý thế nào?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Đi chậm, quan sát và dừng lại nếu gặp gia súc trên đường.

   

  Câu 429: Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Báo hiệu khu vực có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường.

   

  Câu 430: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2

   

  Câu 431: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Cả hai biển.

   

  Câu 432: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho ô tô”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 433: Biển nào báo hiệu “Hết đường dành cho ô tô”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 434: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 435: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển báo hiệu cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường phải theo.

   

  Câu 436: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Không biển nào.

   

  Câu 437: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 438: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 439: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 440: Hiệu lực của biển "Tốc độ tối đa cho phép" hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 441: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 442: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Biển 2 và 3.

   

  Câu 443: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 444: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 445: Biển nào không cho phép rẽ phải?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 446: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 447: Biển nào cho phép quay đầu xe?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Cả hai biển.

   

  Câu 448: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 449: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển chỉ dẫn hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.

   

  Câu 450: Biển số 3 có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực.

   

  Câu 451: Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 453: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 454: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 455: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 456: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 457: Gặp biển báo này, người lái xe phải đỗ xe như thế nào?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Đỗ từ 1/2 thân xe trở lên trên hè phố.

   

  Câu 458: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

   

  Câu 459: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Bắt buộc.

   

  Câu 460: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 461: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 1 và 3

   

  Câu 462: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Báo hiệu cầu vượt liên thông.

   

  Câu 463: Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

   

  Câu 464: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Chỉ dẫn khoảng cách đến làn đường cứu nạn (làn thoát xe khẩn cấp).

   

  Câu 465: Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Được phép chuyển sang làn khác.

   

  Câu 466: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Có

   

  Câu 467: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Không

   

  Câu 468: Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 469: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Chỉ dẫn vị trí nhập làn xe cách 250 m.

   

  Câu 470: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Cả ý 1 và ý 3.

   

  Câu 471: Ý nghĩa các biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Xăng dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe.1 và ý 3.

   

  Câu 472: Biển này có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe cách 750m.

   

  Câu 473: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

   

  Câu 474: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

   

  Câu 475: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

   

  Câu 476: Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

   

  Câu 477: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Vạch 3.

   

  Câu 478: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Vạch 1 và 2.

   

  Câu 479: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Vạch 2.

   

  Câu 480: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Vạch 1 và 3.

   

  Câu 481: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.

   

  Câu 482: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

   

  Câu 483: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Vạch 1 và 3.

   

  Câu 484: Vạch dưới đây có tác dụng gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 3 –  Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

   

  Câu 485: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường.

   

  Câu 486: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

  Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.

   

  PHẦN 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (từ câu 487 - 600)

   

  Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
  2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
  3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
  4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

   

  Câu 488: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
  2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
  3. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.
  4. Xe con, xe công an, xe tải, xe khách.

   

  Câu 489: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.
  2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
  3. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
  4. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

   

  Câu 490: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe tải, xe con, mô tô.
  2. Xe con, xe tải, mô tô.
  3. Mô tô, xe con, xe tải.
  4. Xe con, mô tô, xe tải.

   

  Câu 491: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  1. Xe con.
  2. Xe tải.

   

  Câu 492: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

  1. Mô tô.
  2. Xe con.

   

  Câu 493: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B).
  2. Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A).
  3. Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương.

   

  Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.
  2. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.
  3. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

   

  Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  1. Mô tô.
  2. Xe cứu thương.

   

  Câu 496: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

  1. Xe khách.
  2. Xe tải.
  3. Xe con.

   

  Câu 497: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe con.
  2. Xe tải.

   

  Câu 498: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  1. Xe công an.
  2. Xe chữa cháy.

   

  Câu 499: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

  1. Xe con và xe khách.
  2. Mô tô.

   

  Câu 500: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe khách, mô tô.
  2. Xe con, xe tải.
  3. Xe tải, mô tô.

   

  Câu 501: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

  1. Xe công an.
  2. Xe quân sự.

   

  Câu 502: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Hướng 2, 3, 4.
  2. Chỉ hướng 1.
  3. Hướng 1 và 2.
  4. Hướng 3 và 4.

   

  Câu 503: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe khách, xe tải, mô tô.
  2. Xe tải, xe con, mô tô.
  3. Xe khách, xe con, mô tô.

   

  Câu 504: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
  2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
  3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
  4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

   

  Câu 505: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe tải.
  2. Xe con và mô tô.
  3. Cả ba xe.
  4. Xe con và xe tải.

   

  Câu 506: Xe nào được quyền đi trước?

  1. Xe tải.
  2. Xe con (B).
  3. Xe con (A).

   

  Câu 507: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

  1. Cả ba hướng.
  2. Chỉ hướng 1 và 3.
  3. Chỉ hướng 1.

   

  Câu 508: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Cả hai xe.
  2. Không xe nào vi phạm.
  3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
  4. Chỉ xe tải vi phạm.

   

  Câu 509: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Chỉ mô tô.
  2. Chỉ xe tải.
  3. Cả ba xe.
  4. Chỉ mô tô và xe tải.

   

  Câu 510: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

  1. Đúng.
  2. Không đúng.

   

  Câu 511: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

  1. Hướng 2 và 5.
  2. Chỉ hướng 1.

   

  Câu 512: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

  1. Hướng 1 và 2.
  2. Hướng 3.
  3. Hướng 1 và 4.
  4. Hướng 2 và 3.

   

  Câu 513: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

  1. Cả 2 xe đều đúng.
  2. Xe con.
  3. Xe khách.

   

  Câu 514: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

  1. Hướng 2 và 3.
  2. Hướng 1, 2 và 3.
  3. Hướng 1 và 3.

   

  Câu 515: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

  1. Không.
  2. Vi phạm.

   

  Câu 516: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  1. Xe khách.
  2. Xe tải.

   

  Câu 517: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  1. Xe con.
  2. Xe xích lô.

   

  Câu 518: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

  1. Không đúng.
  2. Đúng.

   

  Câu 519: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

   

  1. Hướng 1.
  2. Hướng 1, 3 và 4.
  3. Hướng 2, 3 và 4.
  4. Cả bốn hướng.

   

  Câu 520: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp.
  2. Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A).
  3. Xe con (A), xe con (B), mô tô + xe đạp.
  4. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

   

  Câu 521: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

  1. Chỉ hướng 1.
  2. Hướng 1, 3 và 4.
  3. Hướng 1, 2 và 3.
  4. Cả bốn hướng.

   

  Câu 522: Những hướng nào xe tải được phép đi?

  1. Cả ba hướng.
  2. Hướng 2 và 3.

   

  Câu 523: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

  1. Chỉ hướng 1.
  2. Hướng 1 và 4.
  3. Hướng 1 và 5.
  4. Hướng 1, 4 và 5.

   

  Câu 524: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

  1. Cả bốn hướng.
  2. Trừ hướng 2.
  3. Hướng 2, 3 và 4.
  4. Trừ hướng 4.

   

  Câu 525: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

   

  1. Mô tô.
  2. Xe con.

   

  Câu 526: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

  1. Không vi phạm.
  2. Vi phạm.

   

  Câu 527: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe khách.
  2. Mô tô.
  3. Xe con.
  4. Xe con và mô tô.

   

  Câu 528: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
  2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
  3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

   

  Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

  1. Mô tô, xe con.
  2. Xe con, xe tải.
  3. Mô tô, xe tải.
  4. Cả ba xe.

   

  Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

  1. Đúng.
  2. Không đúng.

   

  Câu 531: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe tải.
  2. Cả hai xe.
  3. Xe con.

   

  Câu 532: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe chữa cháy.
  2. Xe tải.
  3. Cả hai xe.

   

  Câu 533: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe khách, xe tải, xe con.
  2. Xe con và xe tải, xe khách.
  3. Xe tải, xe khách, xe con.

   

  Câu 534: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe khách và xe tải, xe con.
  2. Xe tải, xe khách, xe con.
  3. Xe con, xe khách, xe tải.

   

  Câu 535: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

  1. Cả bốn hướng.
  2. Chỉ hướng 1 và 2.
  3. Trừ hướng 4.

   

  Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

  1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
  2. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.
  3. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.
  4. Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

   

  Câu 537: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

  1. Cả bốn hướng.
  2. Hướng 1, 2 và 3.
  3. Hướng 1 và 4.
  4. Hướng 1, 3 và 4.

   

  Câu 538: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

  1. Chỉ xe khách, mô tô.
  2. Tất cả các loại xe trên.
  3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

   

  Câu 539: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

  1. Cả ba hướng.
  2. Hướng 1 và 2.
  3. Hướng 1 và 3.
  4. Hướng 2 và 3.

   

  Câu 540: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
  2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
  3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

   

  Câu 541: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe A.
  2. Xe B.

   

  Câu 542: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

  1. Không vi phạm.
  2. Vi phạm.

   

  Câu 543: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe con (E), mô tô (C).
  2. Xe tải (A), mô tô (D).
  3. Xe khách (B), mô tô (C).
  4. Xe khách (B), mô tô (D).

   

  Câu 544: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

  1. Nhường xe con rẽ trái trước.
  2. Đi thẳng không nhường.

   

  Câu 545: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Chỉ hướng 2.
  2. Hướng 1 và 2.
  3. Tất cả các hướng trừ hướng 3.
  4. Tất cả các hướng trừ hướng 4.

   

  Câu 546: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe con (A).
  2. Xe con (B).

   

  Câu 547: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Rẽ trái ngay trước xe buýt.
  2. Rẽ trái trước xe tải.
  3. Nhường đường cho xe buýt và xe tải.

   

  Câu 548: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe con (B), mô tô (C).
  2. Xe con (A), mô tô (C).
  3. Xe con (E), mô tô (D).
  4. Tất cả các loại xe trên.

   

  Câu 549: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe của bạn.
  2. Xe tải.

   

  Câu 550: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Quay đầu theo hướng A.
  2. Quay đầu theo hướng B.
  3. Cấm quay đầu.

   

  Câu 551: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe con và xe tải, xe của bạn.
  2. Xe của bạn, xe tải, xe con.
  3. Xe của bạn và xe con, xe tải.
  4. Xe của bạn, xe tải + xe con.

   

  Câu 552: Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

  1. Tăng tốc cho xe chạy vượt qua.
  2. Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua.
  3. Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

   

  Câu 553: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe khách, mô tô.
  2. Xe tải, mô tô.
  3. Xe con, xe tải.

   

  Câu 554: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe tải.
  2. Xe khách.
  3. Xe con.

   

  Câu 555: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

  1. Được vượt.
  2. Cấm vượt.

   

  Câu 556: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

  1. Cho phép.
  2. Không được vượt.

   

  Câu 557: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Vị trí A và B.
  2. Vị trí A và C.
  3. Vị trí B và C.
  4. Cả ba vị trí A, B, C.

   

  Câu 558: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

  1. Được phép dừng ở vị trí A.
  2. Được phép dừng ở vị trí B.
  3. Được phép dừng ở vị trí A và B.
  4. Không được dừng.

   

  Câu 559: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe mô tô.
  2. Xe ô tô con.
  3. Không xe nào vi phạm.
  4. Cả hai xe.

   

  Câu 560: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe con.
  2. Xe tải.
  3. Xe con, xe tải.

   

  Câu 561: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe tải, xe con.
  2. Xe khách, xe con.
  3. Xe khách, xe tải.

   

  Câu 562: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe con, xe tải, xe khách.
  2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
  3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
  4. Cả bốn xe.

   

  Câu 563: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe khách, xe tải.
  2. Xe khách, xe con.
  3. Xe con, xe tải
  4. Xe khách, xe tải, xe con.

   

  Câu 564: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

  1. Đánh lái sang trái cho xe vượt qua.
  2. Quan sát phía trước, phía sau, khi đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc còi rồi cho xe chạy vượt qua.
  3. Cấm vượt.

   

  Câu 565: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

  1. Xe tải, mô tô.
  2. Xe khách, mô tô.
  3. Xe tải, xe con.
  4. Mô tô, xe con.

   

  Câu 566: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

  1. Xe con (A), xe con (B), xe tải (D).
  2. Xe tải (D), xe con (E), xe buýt (G).
  3. Xe tải (D), xe con (B).
  4. Xe con (B), xe con (C).

   

  Câu 567: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

  1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
  2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
  3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

   

  Câu 568: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

  1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
  2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
  3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

   

  Câu 569: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

  1. Xe con.
  2. Xe của bạn.
  3. Cả hai xe.

   

  Câu 570: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

  1. Đi thẳng hoặc rẽ trái.
  2. Đi thẳng hoặc rẽ phải.
  3. Rẽ trái.

   

  Câu 571: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

  1. Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải.
  2. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải khi đèn xanh.
  3. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái khi đèn xanh.
  4. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ trái khi đèn xanh.

   

  Câu 572: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.
  2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
  3. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.

   

  Câu 573: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.
  2. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.
  3. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

   

  Câu 574: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp.
  2. Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách.
  3. Nhường đường cho xe đạp và xe khách.

   

  Câu 575: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  1. Xe con.
  2. Xe tải.
  3. Xe của bạn.

   

  Câu 576: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  1. Xe đi ngược chiều.
  2. Xe của bạn.

   

  Câu 577: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

  1. Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt.
  2. Không được vượt những người đi xe đạp.

   

  Câu 578: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Nếu phía sau không có xe xin vượt, chuyển sang làn đường bên trái.
  2. Nếu phía sau có xe xin vượt, thì giảm tốc độ, ở lại làn đường, dừng lại khi cần thiết.
  3. Tăng tốc độ trên làn đường của mình và vượt xe con.
  4. Ý 1 và ý 2.

   

  Câu 579: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

  1. Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.
  2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp.
  3. Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.

   

  Câu 580: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải.
  2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp.
  3. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên trái.

   

  Câu 581: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải.
  2. Phanh xe giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường.
  3. Bấm còi báo hiệu và vượt qua xe tải trên làn đường của mình.

   

  Câu 582: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Tăng tốc độ và đi thẳng qua ngã tư.
  2. Dừng xe trước vạch dừng.
  3. Giảm tốc độ và đi thẳng qua ngã tư.

   

  Câu 583: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

  1. Xe của bạn, mô tô, xe đạp.
  2. Xe mô tô, xe đạp, xe của bạn.
  3. Xe đạp, xe mô tô, xe của bạn.

   

  Câu 584: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

  1. Xe của bạn, xe tải, xe con.
  2. Xe con, xe tải, xe của bạn.
  3. Xe tải, xe của bạn, xe con.
  4. Xe của bạn, xe con, xe tải.

   

  Câu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  1. Xe của bạn.
  2. Xe con.

   

  Câu 586: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  1. Xe con.
  2. Xe của bạn.

   

  Câu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
  2. Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
  3. Giảm tốc độ, để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

   

  Câu 588: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

  1. Xe con.
  2. Xe của bạn.

   

  Câu 589: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

  1. Xe con, xe tải, xe của bạn.
  2. Xe tải, xe con, xe của bạn.
  3. Xe tải, xe của bạn, xe con.

   

  Câu 590: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  1. Tăng tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
  2. Giảm tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
  3. Giảm tốc độ cho xe đi sát phần đường bên phải.

   

  Câu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

  1. Xe tải.
  2. Xe của bạn.

   

  Câu 592: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

  1. Xe con.
  2. Xe mô tô.
  3. Cả 2 xe đều đúng.

   

  Câu 593: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

  1. Xe tải, xe đạp, xe của bạn.
  2. Xe của bạn, xe đạp, xe tải.
  3. Xe của bạn, xe tải, xe đạp.

   

  Câu 594: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

  1. Hướng 1.
  2. Hướng 2.
  3. Cả 02 hướng đều được.

   

  Câu 595: Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?

  1. Bật đèn chiếu xa, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.
  2. Giữ nguyên đèn chiếu gần, giảm tốc độ, đi sau xe phía trước.
  3. Giữ nguyên đèn chiếu gần, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.

   

  Câu 596: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1. Quan sát nếu thấy không có tầu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
  2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
  3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

   

  Câu 597: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

  1. Đúng.
  2. Sai

   

  Câu 598: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

  1. Được vượt.
  2. Không được vượt.

   

  Câu 599: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

  1. Đúng.
  2. Không đúng.

   

  Câu 600: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

  1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
  2. Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.
  3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

   

  Trên đây là bộ tài liệu 600 câu hỏi lý thuyết B2 ôn thi GPLX mới nhất 2021 (Phần 2) mà Đào tạo lái xe Miền Nam đã tổng hợp. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn ôn thi lý thuyết B2 dễ dàng và hiệu quả hơn.

  Đăng ký học thử miễn phí

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng chọn khóa học
  Vui lòng chọn nơi đăng ký
  Zalo

  Đăng ký học thử miễn phí

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng chọn khóa học
  Vui lòng chọn nơi đăng ký